Merkezimiz fizyoterapi ve rehabilitasyon ünitelerinde uygulanan değerlendirme ve tedavi programları, dünyada en çok kullanılan nörogelişimsel tedavi yöntemi olan, bilimselliği kanıtlanmış BOBATH Konsepti doğrultusunda hazırlanmaktadır. Tüm değerlendirme ve tedavi programları bu konuda uluslararası düzeyde eğitmenlerden sertifikalı eğitim programlarına ve hizmet içi eğitim programlarına katılmış, deneyimli çocuk terapistleri tarafından uygulanmaktadır. Bobath yaklaşımının ana hedefi çocuğun mümkün olan en normal şekilde hareket ederek günlük yaşamda bağımsız ve fonksiyonel olmasını sağlamaktır.

Fizyoterapi Programı

Fizyoterapist tarafından değerlendirilen engelliler, terapi programına alınır.Amaç, engelliye mümkün olduğunca bağımsızlık kazandırmaktır.

Engellinin durumuna göre ;

    1. Anormal postür bozukluklarını değiştirmek ve bunlardan kaynaklanan sekonder problemleri çözmek

    2. İstemsiz kasılmalara engel olmak, zayıf olan kaslardaki hareket potansiyelini arttırmak

    3. Normal gelişim eğrileri doğrultusunda en önemli hareket paternlerini yerleştirerek, mevcut fiziksel kapasiteyi arttırmak

    4. Denge ve koordinasyonu geliştirmek

    5. Bedeni yetersizlikleri uygun yardımcı aletlerle desteklemek

    6. Günlük yaşam aktivitelerinde ve kendine bakımda, engelliyi mümkün olan en üst bağımsızlık seviyesine ulaştırmak,

    7. Fizyoterapi programının ana temalarını oluşturur.

Yardımcı Araç Ve Ekipmanlar

Her çocuk için bireyselleştirilmiş olarak hazırlanan ve uygulanan fizyoterapi ve rehabilitasyon programı süresince, yapılan tedaviyi desteklemek, etkinliğini arttırmak, bağımsız hareket etmesine olanak sağlayarak öğrenmesini, çevresini araştırmasını ve iletişim becerilerinin geliştirilerek özgüveninin desteklenmesi amacı ile uygun cihaz ve ekipmanların kullanılması önerilmektedir.

Kullanılması gerektiği düşünülen cihaz ya da ekipmana, çocuğu takip eden doktor ve ortotist ile birlikte karar verilemektedir. Bu amaçla her çocuk için kapasitesine uygun olarak planlanan walker, tripot, rollatör, kanedyen ve yürüteçlerle birlikte rehabilitasyon süreci takip edilmektedir. Merkezimizde prensip olarak çocuğun fonksiyonel kapasitesini arttırıcı yönde, mümkün olana en kısa seviyede SMAFO, AFO, KAFO, DAFO uygulamalarına yer verilmektedir.

KAS HASTALIKLARINDA FİZYOTERAPİ-REHABİLİTASYON

Kas hastalıklarında fizyoterapi rehabilitasyon yaklaşımlarının amacı çocuğun ve ailesinin yaşam kalitesini yükseltmektir. Buna yönelik olarak yapılan uygulamalar şunları kapsar:

    1. Kas kuvvetinin korunması veya kuvvet kaybını geciktirmek,

    2. Kaslarda meydana gelebilecek kısalıkları ve eklemlerdeki bozulmaları önlemek,

    3. Solunum problemlerini önlemek,

    4. Yürüme aktivitesini mümkün olduğu kadar uzun süre devam ettirmek,

    5. Aileyi eğitmek,

    6. Hastalığın farklı dönemlerinde eklemi desteklemek, korumak, fonksiyonu artırmak amacıyla     uygun araç-gereç ve cihazlardan yararlanmak,

    7. Fonksiyonel kapasiteyi artırmak.

EGZERSİZ TEDAVİSİ

    > Kuvvetlendirme egzersizleri

    > Solunum fizyoterapisi

    > Derin solunum egzersizleri

ELEKTRİK STİMÜLASYONU: Kas hastalıklarında kas kuvvetini korumak amacıyla son yıllarda kullanılan bir yöntemdir.

SICAK UYGULAMALAR: HİDROTERAPİ (Havuz Tedavisi): Su içinde suyun kaldırma kuvveti sayesinde daha kolay hareket yapılabilir. Bu özellik kas hastalarının kas zayıflığı nedeniyle su dışında yapamadığı bazı hareketleri su içerisinde yapmasını kolaylaştırır. Özellikle egzersiz yaptırmanın zor olduğu küçük çocuklarda su içindeki oyunlar çok yararlı olmaktadır.

Su içerisinde ve dışında çocuğun güvenliğinin sağlanmasına önem verilmesi gereklidir. (havuzda şişme kolluk ve simitler yerine yelekler kullanılmalıdır!)

ORTEZ(SPLİNT) UYGULAMALARI: Vücutta uzuvları korumak, desteklemek, yapamadığı harekete yardımcı olmak veya istenmeyen hareketi engellemek amacıyla çeşitli materyallerden yapılan aletlerdir. Ortez uygulamaları kas hastalıklarının tedavisinde önemli yer tutar. Her hastanın ihtiyacına göre planlanan bu uygulamalarda doğru zamanlama çok önemlidir.

Kas hastalarında ayak bileği ekleminin düzgünlüğünü korumak amacıyla ayak bileği cihazları, ayakta tutmaya yönelik olarak ayakta durma cihazları veya omurga düzgünlüğünü devam ettirmeye yönelik olarak korseler kullanılabilir. Bu ortezlere karar verebilmek için hastalar mutlaka düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir.

Ortez uygulamalarının başarısı doğru zamanlama ve uygun ortezin seçimine bağlıdır.

Ev Programları : Özel eğitim, fizyoterapi ve rehabilitasyon seanslarında uygulanan tekniklerin başarısı, bu tekniklerin uygun şekilde tekrar edilmesine bağlıdır. Rehabilitasyon programının başarısı ve sürekliliğinin sağlanmasında ebeveynler birincil derecede rol üstlenmektedirler. Öğretilen yöntem ve tekniklerin gün içerisinde uygulanması ve tekrarlanması onlara bağlı olduğu gibi, çocuklarını çok iyi gözlemleyerek gelişme ve değişiklikleri de kaydetmeleri gerekmektedir.© 2021 Park Evler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Powered By olgunumur