YGB (OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU) Yaygın Gelişimsel Bozukluk Destek Eğitim Programı Ygb, doğuştan gelen belirtileri yaşamın ilk üç yılında kendini gösteren sosyalleşme ve iletişim gibi temel fonksiyonları içeren gelişimsel yetersizlik ve nörolojik bir bozukluktur.

OTİZM: Genellikle 30 aydan önce dil ve konuşma becerisinde belirgin bir gecikme sosyal gelişimle ilgili bir yetersizlik kalıplaşmış davranış ve aynılığı koruma isteği gibi ölçütleri barındıran bir bozukluktur.

ATİPİK OTİZM: Yaygın gelişimsel bozukluklar içinde yer alan diğer gruplara ait özellikleri taşımayan çocuklar için kullanılan bir adlandırmadır. Otizm yada Asperger sendromunun bazı özelliklerinin görünüp bazılarının görünmediği, kuşkulu durumlarda konulan tanıdır.

RETT SENDROMU: Özellikle kız çocuklarında görülen genetik temelli olup başın bedenden küçük olup takıntılı el hareketlerinin eşlik ettiği bir bozukluktur.

ASPERGER SENDROMU: sosyal etkileşimde zorluklar ve sınırlı, stereotipik ilgi ve etkinliklerle tanımlanan otizm spektrum bozukluklarından biridir. Asperger sendromu diğer OSB’lerden dil ve bilişsel gelişimde genel bir gecikme olmamasıyla ayrılır.

DEZİNTEGRATİF BOZUKLUK: Normal bir gelişim dönemi izleyen ilk 2 yıl sonrasında, kazanılmış becerilerin kaybına eşlik eden sosyal, iletişimsel ve davranışsal anormalliklerle seyreden yaygın gelişimsel bir bozukluk olarak tanımlanmıştır. Nadir olarak görülen bu probleme sahip olan çocuk aniden bir gerileme yaşar ve var olan becerilerini yitirir. Orta ya da ağır düzeyde zihinsel gerilik eşlik eder.© 2021 Park Evler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Powered By olgunumur